Støt

Medlem

Du kan blive medlem af Støtteforeningen for Familiepolitisk Netværk. Som medlem støtter du det tværpolitiske arbejde for en visionær familiepolitik. Samtidig giver dit medlemskab dig stemme ved den årlige generalforsamling.

Overfør 50 kroner via MobilePay eller bankkonto – oplys din e-mail (så vi kan indkalde dig til generalforsamling) – og husk at skrive MEDLEM i tekstfeltet.

Bankkonto
Reg: 3409 Konto: 11966381

MobilePay
40 14 49 80

Støtte

Du kan støtte Familiepolitisk Netværk med et valgfrit beløb, fx 75, 100, 150 eller 200 kr. Pengene administreres af Støtteforeningen for Familiepolitisk Netværk. Der er indhentet indsamlingstilladelse, som kan fremvises.

Bankkonto: Reg. 3409 Konto 11966381 e

MobilePay 40 14 49 80 

Donerer du 1.000 kr. eller derover, vil du blive opført som ambassadør (vi indhenter din accept inden). Donerer du 5.000 kr. eller derover, vil du blive opført som sponsor (med din accept).

 

Gå tilbage til onlineforum