Hvad er Familiepolitisk Netværk?

Frem mod folketingsvalget 2019 vil Familiepolitisk Netværk afkræve politikerne svar på, hvad de vil gøre ved den stigende mistrivsel blandt børn og unge - og de stadigt værre normeringer i vuggestuer og børnehaver. Se kampagnen her.

Familiepolitisk Netværk er et onlineforum, stiftet aug. 2014 af Karen Lumholt og Sofie Maria Brand, som samler knapt 10.000 forældre og pædagoger samt en lang række professionelle og politiske aktører, der har børn, unge og familier øverst på deres agenda. Vi har mange forskere, kommunalpolitikere og fagligt aktive med i netværket.

Alle i netværket kan poste og kommentere artikler og synspunkter, så længe de rammer inden for netværkets fokus – en bedre børne-og familiepolitik i Danmark. Vægten ligger på work/life-balance, livsfasepolitik, kvalitet i dagpasning og barnets perspektiv.

I Netværket inkluderer vi fortsat hele det politiske spektrum. Vi fordrer derfor en virkelig lødig og respektfuld samtaleform, så alle kan føle sig velkomne.

Politikerne lytter

På baggrund af flere års research og sammenskrivning har vi i 2016 produceret 16 familiepolitiske anbefalinger, som er nået langt ud til de fleste politiske partier – både på Christiansborg og i kommunerne. Politikere fra hele det politiske spektrum har ladet sig inspirere af vore anbefalinger og vi har fået de fleste i tale. R, Å, KD, SF, S og tildels LA og V har brugt Netværkets store viden ifm. deres politikudvikling. Vi har holdt møder med ministrene på området, sidst med Mai Mercado.

De sidste 5 år har vi også deltaget i debatter på Folkemødet på Bornholm.

Vi samler på tværs af fag, organisation og sektor

I vores gruppe mødes alle med interesse for børn, unge og familier – både private og professionelle – og for at blive opdateret på viden og holdninger inden for området børn, unge og familier.

Gruppen er en enestående mulighed for at pædagoger, lærere, organisationer, foreninger, fagpersoner, politikere og forældre kan mødes på kryds og tværs i dialog og debat for at berige og kvalificere hinandens viden og synspunkter.

Netværket er et forum, der inviterer til dialog mellem mange forskellige nicher, så vi ikke forskanser os – men taler SAMMEN.

Kampagne frem mod FV-19

Valget er udskrevet. Kan et tværpolitisk forum føre valgkamp? Ja. For trods forskellighederne er vi enige om, at børn, unge og familier bør være øverst på den politiske agenda – og er afgørende for vores velfærd og trivsel i fremtiden.

Derfor vil Familiepolitisk Netværk op til FT-valg 2019 afkræve de politiske ordførere og kandidater svar på, hvordan de helt konkret vil prioritere familiepolitikken i den kommende valgperiode. Gå ind på linket og se, hvilket kampagnekit vi producerer.

Lidt mere om hvorfor familiepolitisk fokus er nødvendigt – nu

Danmark har verdensrekord i institutionalisering af børns liv og i familiens samlede arbejdstid, når man lægger mors og fars sammen. Der er derfor behov for en debat om vores værdier, strukturer og samfundsindretning, når det gælder familier og børns hverdag og trivsel.

Netværket opfordrer til at tænke familiepolitik bredere i et samspil med arbejdsmarkeds-, beskæftigelses-, ligestillings- og skattepolitik – og i samarbejde med virksomhederne og arbejdsmarkedets parter. Ligesom det sker i mange andre europæiske lande.

Initiativet er uafhængig af politiske partier og økonomiske og religiøse interesser. Vi modtager ingen støtte fra organisationer eller myndigheder, men har tilladelse til at indsamle donationer (indsamlingstilladelse).

Links

Siden starten i 2014 har både Sofie Maria Brand og Karen Lumholt (grundlæggerne) været rigtig meget i medierne – artikler, radio og tv, intervies, portrætter og især debatter. Nogle af de første artikler kan du finde her:

Læs mere om netværket her: http://politiken.dk/forbrugogliv/livsstil/familieliv/ECE2394586/ny-bevaegelse-vil-have-bedre-familiepolitik-i-danmark/

I februar 2015 var vi medarrangører af en familiepolitisk konference på Christiansborg: https://www.youtube.com/watch?v=K9ojec7q98w

I april 2016 offentliggjorde vi et idekatalog med 16 anbefalinger til en visionær familiepolitik. Find kataloget i sin fulde ordlyd her på hjemmesiden.

Udpluk af debatindlæg skrevet af netværkets stiftere (Karen Lumholt og Sofie Maria Brand) omkring netværkets oprettelse:

Stressede børnefamilier har brug for en livsfasepolitik: http://www.information.dk/496972

Debat med Manu Sareen: http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/orientering-645#!/

Familiepolitik er den nye værdikamp: http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2373130/danske-foraeldre-har-europarekord-i-arbejdstid/

Lad os tage familiedebatten seriøst: http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/91483/artikel.html

Vi har mistet familiebalancen: http://www.information.dk/490729http://politiken.dk/debat/ECE2374290/svenskerne-sender-ikke-deres-boern-i-vuggestue-paa-en-panodil/

Vi vil have tid til børnene: http://www.information.dk/508915http://www.altfordamerne.dk/mit-liv/born/pressede-boernefamilier-skal-arbejde-mindre/http://politiken.dk/debat/ECE3018371/far-skal-da-ogsaa-paa-deltid/

Sammen med andre: http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/livskvalitet.-har-boern-i-danmark-en-god-nok-barndomhttp://www.b.dk/kronikker/det-gode-boerneliv-kraever-en-familiepolitik