Hvad er Familiepolitisk Netværk?

Frem mod folketingsvalget 2019 kører vi kampagne for at afkræve politikerne svar på, hvad de vil gøre ved den stigende mistrivsel blandt børn og unge – og de stadigt værre normeringer i vuggestuer og børnehaver. GIV BØRN DIN STEMME her.

HVEM ER VI?

Familiepolitisk Netværk er et onlineforum stiftet aug. 2014 af Karen Lumholt og Sofie Maria Brand. Netværket samler 8.500 private og professionelle aktører, der mener børn, unge og familier skal højt op på den politiske agenda.

Alle i gruppen kan poste artikler og synspunkter, som rammer inden for netværkets fokus: Hvordan får vi en bedre familiepolitik i Danmark? Vægten ligger på work/life-balance, livsfasepolitik, kvalitet i dagpasning og barnets perspektiv.

I Netværket bestræber vi os på at inkludere hele det politiske spektrum og mange slags faglighed. Vi forventer derfor en virkelig lødig og respektfuld samtaleform, så alle kan føle sig velkomne.

ANBEFALINGER TIL POLITIKERNE

På baggrund af flere års research og sammenskrivning har vi i 2016 produceret 16 familiepolitiske anbefalinger, som heldigvis er nået langt ud til de fleste politiske partier – både på Chriatiansborg og kommunalt. Politikere fra hele det politiske spektrum har ladet sig inspirere af vores anbefalinger og oplæg – vi har forsøgt at få dem alle i tale. Og vi ved, at i hvert fald R, Å, KD, SF, S og tildels LA og V har brugt vores oplæg og Netværkets store viden ifm. politikudvikling. Vi har holdt møder med flere ministre på området, sidst med Mai Mercado, som også har været lydhør over for nogle af vores argumenter og forslag.

De sidste 5 år har vi også deltaget i debatter på Folkemødet på Bornholm.

TVÆRPOLITISK OG TVÆRFAGLIGT = RESPEKT

I vores gruppe mødes alle med interesse for børn, unge og familier – både private og professionelle – og bliver opdateret på området børn, unge og familier. Det er en enestående mulighed for at pædagoger, lærere, organisationer/foreninger og fagpersoner, politikere og forældre kan mødes på kryds og tværs i dialog og debat for at berige og kvalificere hinandens synspunkter. Også selv om de ikke er enige om ret meget andet end at børn, unge og familier bør være high politics.

Det kræver naturligvis en uhyre respektfuld debat og ordentlig samtaleform.

KAMPAGNE FREM MOD FT-19

Netværket er et forum, der inviterer til dialog mellem mange forskellige nicher, debattører og særstandpunkter, så vi ikke forskanser os – men taler SAMMEN. Trods forskellighederne er vi enige om, at børn, unge og familier bør være øverst på den politiske agenda – det er afgørende for vores velfærd og trivsel i fremtiden.

Derfor vil vi op til FT-valg 2019 afkræve de politiske ordførere og kandidater svar på, hvordan de helt konkret vil prioritere familiepolitikken i den kommende valgperiode. Og du kan være med – se mere her. Alt dette kan kun lade sig gøre, hvis vi crowdfunder – se mere om hvordan du kan støtte her.

BAGGRUND: HVORFOR FAMILIEPOLITIK?

Danmark har verdensrekord i institutionalisering af børns liv og i familiens samlede arbejdstid, når man lægger mors og fars sammen. Der er derfor behov for en debat om vores værdier, strukturer og samfundsindretning, når det gælder familier og børns hverdag og trivsel.

Netværket opfordrer til at tænke familiepolitik bredere i et samspil med arbejdsmarkeds-, beskæftigelses-, ligestillings- og skattepolitik – og i samarbejde med virksomhederne og arbejdsmarkedets parter. Ligesom det sker i mange andre europæiske lande.

Initiativet er uafhængig af politiske partier og økonomiske og religiøse interesser. Vi modtager ingen støtte fra organisationer eller myndigheder, men har tilladelse til at indsamle donationer (indsamlingstilladelse).

ARTIKLER FRA PERIODEN HVOR NETVÆRKET STARTEDE OP

Siden starten i 2014 har både Sofie Maria Brand og Karen Lumholt (grundlæggerne) været rigtig meget i medierne – artikler, radio og tv, intervies, portrætter og især debatter. Nogle af de første artikler kan du finde her:

Læs mere om netværket her: http://politiken.dk/forbrugogliv/livsstil/familieliv/ECE2394586/ny-bevaegelse-vil-have-bedre-familiepolitik-i-danmark/

I februar 2015 var vi medarrangører af en familiepolitisk konference på Christiansborg: https://www.youtube.com/watch?v=K9ojec7q98w

I april 2016 offentliggjorde vi et idekatalog med 16 anbefalinger til en visionær familiepolitik. Find kataloget i sin fulde ordlyd her på hjemmesiden.

Udpluk af debatindlæg skrevet af netværkets stiftere (Karen Lumholt og Sofie Maria Brand) omkring netværkets oprettelse:

Stressede børnefamilier har brug for en livsfasepolitik: http://www.information.dk/496972

Debat med Manu Sareen: http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/orientering-645#!/

Familiepolitik er den nye værdikamp: http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2373130/danske-foraeldre-har-europarekord-i-arbejdstid/

Lad os tage familiedebatten seriøst: http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/91483/artikel.html

Vi har mistet familiebalancen: http://www.information.dk/490729http://politiken.dk/debat/ECE2374290/svenskerne-sender-ikke-deres-boern-i-vuggestue-paa-en-panodil/

Vi vil have tid til børnene: http://www.information.dk/508915http://www.altfordamerne.dk/mit-liv/born/pressede-boernefamilier-skal-arbejde-mindre/http://politiken.dk/debat/ECE3018371/far-skal-da-ogsaa-paa-deltid/

Sammen med andre: http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/livskvalitet.-har-boern-i-danmark-en-god-nok-barndomhttp://www.b.dk/kronikker/det-gode-boerneliv-kraever-en-familiepolitik