Tjek din folketingskandidat

Hvad mener folketingskandidaterne om Minimumsnormeringer – og 4 andre familiepolitiske anbefalinger?

Familiepolitisk Netværk har udsendt en survey til alle 850 folketingskandidater i de 10 storkredse. Vi spørger dem om deres holdinger til minimumsnormeringer og til 4 andre centrale familiepolitiske anbefalinger, som optager danskerne: fleksibel arbejdstid, ret til at passe syge børn, tillidsreform på dagpasningsområdet og muligheden for “pengene følger barnet”. 

Tre uger før valget (14/5) har 32 % af kandidaterne svaret – dvs. 276 kandidater.

Du kan se hvordan kandidaterne i de forskellige partier har svaret i din storkreds – klik på den kreds, som du tilhører.  

Find din storkreds
  1. Bornholms Storkreds – bornholm
  2. Københavns Storkreds – københavn
  3. Københavns Omegns Storkreds – københavn_omegn
  4. Nordsjællands Storkreds – nordsjælland
  5. Sjællands Storkreds – sjælland
  6. Fyns Storkreds – fyn
  7. Sydjyllands Storkreds – sydjylland
  8. Vestjyllands Storkreds – vestjylland
  9. Østjyllands Storkreds – østjylland
  10. Nordjyllands Storkreds – nordjylland

Savner du en kandidat på listen? Prik til kandidaten – han/hun skal lede i sin mailpost efter Familiepolitisk Netværk, som er afsender. Fortæl kandidaten, at vi er et tværpolitisk netværk med 10.000 medlemmer.

’Tjek din kandidat’ – sådan har vi gjort

Vi har gennemført undersøgelsen ved hjælp af Rambølls værktøj SurveyXact. Vi har samlet kandidaternes e-mailadresser med hjælp fra partiernes sekretariater og/eller partiernes hjemmesider og derefter udsendt spørgeskemaundersendelsen til panelet af folketingskandidater i uge 18. Der er udsendt til alle folketingskandidater i alle 10 storkredse minus to mailadresser, vi ikke kunne finde. Dyr er altså udsendt spørgeskema til 850 kandidater.

Hvis du er kandidat og gerne vil være med i undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte birgitta@gomeznielsen.dk. Undersøgelsen er åben til og med uge 20 ud. 

Spørgeskemaundersøgelsen er en del af Familiepolitisk Netværks kampagne #Givbørndinstemme op til valget 5. juni 2019. Den administreres af Støtteforeningen for Familiepolitisk Netværk og er finansieret via crowdfunding.