I Sverige får familier tid til nærhed

Af Stine Thorsted

Den svenske familiepolitik er en politik, som ikke bare prioriterer arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft, men også børnenes behov for nærhed med deres forældre
/Om skribenten:
Stine Thorsted har boet i Sverige i 23 år. Hun er gift med Andreas, der er journalist og gymnasielærer og sammen har de en datter på 14 år og en søn på seks. Stine arbejder 85% som forsknings- og udviklingskoordinator i Region Skåne. Det svarer til 34 timer, da man arbejder 40 timer i en fuldtidsstilling i Sverige.

Den svenske familiepolitik betyder, at vi som en lille familie på fire har kunnet leve et familieliv med fleksibilitet og mulighed for at være sammen – og passe vores job.

I Sverige har vi som forældre haft ret til orlov kaldet “foräldreledighed” i 390 dage med 80 % af lønnen og herefter 90 dage med nogle hundrede kroner i kompensation om dagen*.

Vi har desuden kunnet vælge at mindske kompensationerne med op til 8 gange, så man på den måde i teorien kan holde fri i årevis, hvis man har råd til det.

Som forældre i Sverige har vi også haft ret til at arbejde på deltid (75% af stillingen), indtil vores barn er 12 år, og endelig har vi ret til vård (pleje) af barn (kaldet VAB) ved sygdom, også indtil barnet er 12 år gammelt.

Jeg befinder mig godt på arbejdsmarkedet, og det har aldrig været min intention at gå hjemme i årevis med mine børn. Men det har været vigtigt for mig at kunne arbejde mindre i perioder for at være tæt på dem, og vi har derfor som familie haft glæde af stort set alle svenske familieregler.

Vores søn og datter er startet i vuggestue da de var 13-14 måneder og jeg har følt mig tryg ved, at de har været modne nok til det. Og vi har i stor udstrækning kunnet tilpasse vores arbejdstid til dem, når de har haft brug for det.

I perioder har min mand og jeg arbejdet meget mere end fuld tid, og for at få mere samvær med vores børn har vi efter de perioder taget nogle uger fri med forældre-orlov. Når skole eller børnehave har haft lukkedage, har vi – hvis det har passet med arbejdet – taget en fridag.

Børnenes svømmeundervisning er så vigtig at nå og samtidig så svær at få ind i hverdagens stramme program. Vi ville næppe have lykkedes med det uden den forkortede arbejdstid de dage vores søn går til svømning.

Retten til at holde fri ved børns sygdom – “vård av barn” – skaber stadig stor tryghed for os i hverdagen. Det er meget dejligt selv at kunne passe sine børn, når de er syge og har mest brug for een. Det virker urimeligt, at man skal være afhængig af at barnets bedsteforældre skal kunne komme, når barnet er sygt.

I forhold til den første tid har min mand og jeg delt barslen lige – så vi har taget syv måneder hver med begge børn, hvilket efter de svenske regler, har givet os ligestillingsbonus på 10.000 svenske kroner, som alle forældre får, når de deler hovedparten af forældreorloven lige.

Vi har alt i alt fået en nærhed med vores børn og følt, at vi har kunnet være der for dem. Den svenske familiepolitik, der har dannet rammer om vores liv, gør, at vi er mindre stressede, og den gør hverdagen lettere for os.

Det er en familiepolitik, jeg mener på mange måder er mere fair over for børnene, fordi det er en politik, som ikke bare prioriterer arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft, men også børnenes behov for nærhed med deres forældre.

* Stines indlæg afspejler de svenske familie-regler, der gælder fra deres børns fødselsår. De svenske familieregler er senest ændret i 2016.

 

FAKTA om svenske forældres rettigheder 

 • Forældreorlov (kan anvendes indtil barnet fylder 8 år)
  Forældre har ret til ”föräldraledighet” (orlov) i op til 390 dage med kompensation for 80 % af månedsindkomsten (op til 44.600 svenske kroner). Den ene forælder skal tage 90 af disse dage ellers frafalder de. Forældre har ret til at tage fri yderligere 45 dage med 180 kroner i kompensation. Det totale antal dage, forældre har ret til at være hjemme med sit barn, kan forlænges med op til otte gange men så mindskes kompensationen tilsvarende.

Barnets far eller en anden voksen i barnets nærhed har ret til at have fri 10 dage i forbindelse med barnets fødsel.

 • Pleje af sygt barn (kan anvendes indtil barnet er 12 år)
  Forældre har ret til at pleje sit syge barn op til 60 dage om året med kompensation for 80 % af månedsindkomsten (op til 44.600 svenske kroner). Efter de 60 dage har forældre ret til yderligere 60 dage med lavere kompensation.
 • Ligestillingsbonus
  Ligestillings-bonusen udbetales den dag begge forældre har taget mere end 60 dages ”foräldreledighet”*. Bonusen udgør 50 kroner pr. dag.
 • Ret til at arbejde deltid
  Forældre har ret til at arbejde deltid indtil barnet er otte år.

*Det er ikke sikkert ligestillingsbonusen fortsætter efter 2017, da den ifølge den svenske regering ikke har haft den tilsigtede effekt.

 

Læs flere fakta om forældre rettigheder i Sverige her:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/broschyrer_och_faktablad/broschyrer

Det er Forsäkringskassan, der beslutter og udbetaler ydelser som forældreforsikring og VAB fra den skattefinansierede Socialforsikringen.

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/b242488c-3aea-4d21-9644-b4254d80b936/4011-till-alla-barnfamiljer-1701.pdf?MOD=AJPERES&CVID=