DAGENS POLITIKER: Børneordfører Jacob Mark, SF

Familiepolitisk Netværk har interviewet samtlige 12 børne- og familieordførere fra partierne fra A til Å. Vi har spurgt dem om deres syn på minimumsnormeringer, ret til at passe syge børn, ret til fleksibel arbejdstid med småbørn, bedre mulighed for hjemmepasning (pengene følger barnet) og en tillidsreform på dagpasningsområdet. Her får du det sjette interview i rækken. Det er med SF’s børneordfører Jacob Mark. De kommende dage får du et nyt interview, hver dag. Se her hvad vi har spurgt alle politikerne om.

Jacob Mark (F): – Det her bliver afgørende for vores samarbejde med socialdemokraterne efter et valg

SF er nok det parti, der har markeret sig klarest på børneområdet forud for valget den 5. juni – ikke mindst når det gælder kravet om minimumsnormeringer. SF står i øjeblikket meget stærkt i meningsmålingerne, og med tanke på den store og brede forældrebevægelse, der har rejst sig siden DR-programmet ”Hvem passer vores børn”, kunne man få den tanke, at der er en sammenhæng mellem SF’s styrke i meningsmålingerne og det voksende forældrekrav om minimumsnormeringer. 

Men – hvad siger SF’s markante gruppeformand og børnepolitiske ordfører, den kun 27-årige Jacob Mark, selv? Og hvor stærkt vil SF stå på kravet om et løft på daginstitutionsområdet i et kommende samarbejde med en S-ledet regering?

(artiklen fortsætter under boksen)

Lynoverblik over Jacob Marks svar


Minimumsnormeringer – JA, det er vores krav til en S-ledet regering (vores krav er identisk med BUPL’s model), men vi vil arbejde videre for et loft over gruppestørrelser og reelle normeringer hele dagen.


Ret til at passe syge børn – JA, helst via arbejdsmarkedets parter, men vi vil ”finde nogle penge til det for at presse på” (og kun hvis nødvendigt lovgive)


Fleksibel arbejdstid – JA, som timebank eller ”babylån” (+ ret fleksibel arbejdstid til alle i det offentlige).


Tillidsreform – JA, men det er ikke en vej til at hente ressourcer, det er stadig bedre normeringer, der er brug for


Hjemmepasning/pengene følger delvist barnet – Som udgangspunkt NEJ, det vigtigste er at løfte institutionerne. Men kan vi finde ”nye penge”, der ikke går fra institutionerne, er det en god mulighed for nogen.
Minimumsnormeringer er helt afgørende for vores støtte til S

SPSM: Jeg tror jeg ved hvad du vil svare, men jeg spørger for en ordens skyld, som jeg har spurgt alle de andre: Hvilken af Familiepolitisk Netværks anbefalinger mener du er den vigtigste?

”Det er minimumsnomineringer! Jeg kan godt forstå, at der er en bevægelse i retning af, at der er flere, der gerne være sammen med deres børn. Og jeg synes også, at vi skal prioritere indsatser, der skaber bedre muligheder for at flere kan bruge tid sammen med deres børn – gå ned i arbejdstid, prioritere familien. Der er uden tvivl rigtig mange, der virkelig savner at bruge mere tid sammen med familien. Så dét er et meget vigtigt område at kigge på, det med tid til familien.

Men – når jeg siger, at minimumsnormeringer alligevel er det vigtigste, så er det fordi langt de fleste børn i Danmark gåri daginstitution. Og derfor er det for mig som politiker helt afgørende, at vi har gode daginstitutioner – ikke bare pasning, men gode pædagogiske tilbud. Og det har vi ikke, hvis det fortsætter som nu, hvor man ikke prioriterer det ordentligt og hvor der ikke er voksne nok til børnene. Så for børnenes skyld – de mange børn, der går i daginstitutioner hver dag – og for hele samfundets skyld, fordi det er verdens bedste investering, mener jeg at minimumsnormeringer er det vigtigste.”

Hvilken model?

Spørgsmål: Minimumsnormeringer bliver beskyldt for at være en overregulering. Hvor vidtgående mener du at en lovregulering om minimumsnormeringer skal være – og hvordan skal modellen se ud, som BUPL’s?

”Ja, SF’s forslag er identisk med BUPL’S forslag (link).Det er et forslag, der koster 2 milliarder årligt. Vi har godt nok fået at vide fra Kraka (tænketank, red.), at det koster 3 milliarder, men vi får det til 2 milliarder. Jeg er meget optaget af ikke at blive sådan en børnepolitiker, der lover og lover og siger alle de rigtige ting, fordi det lyder godt på Facebook og gør en populær. Det gider jeg ikke at være. Det koster 10 milliarder at sige ”minimumsnormeringer i hele åbningstiden”, så det siger jeg ikke. Det kommer jeg aldrig til at kunne holde. Når jeg går ind for minimumsnormeringen efter BUPL’s model, så er det fordi jeg tror på, at den model kan lade sig gøre. 

Det bliver svært at lægge arm med Socialdemokratiet på dette område efter et valg, men jeg kan se, at i hver eneste daginstitution i hele landet, vil minimumsnormeringer gøre en forskel. Det vil være den største tilførsel af velfærdsmidler til et enkelt område, der er set i mange år. Men det er ikke sådan, at minimumsnormeringer er mit mål på børneområdet – så det er bare at kæmpe videre derfra – men så er vi i gang!”

Når det er sagt, så mener vi at minimumsnormeringerne er første skridt. Det vil gøre en kæmpe forskel, men derefter vil vi kæmpe videre for et loft over gruppestørrelerne, et forbud med alenetid og gode normeringer hele dagen”.

Ingen ultimative krav -og så alligevel

SPSM:  Hvis minimumsnormeringer skal være et ultimativt krav fra SF efter et valg, hvordan kommer kravet så til at lyde?

”Så kommer det til at lyde som BUPL’s forslag. Det bliver vores krav til regeringen – og vi vil jo gerne i regering med Socialdemokratiet, hvis politikken er rigtig. Vi har opstillet 15 krav til et samarbejde, hvor nogen af dem er mere langsigtede og nogen er mere her-og- nu. Og her er minimumsnormeringer et af de vigtigste krav. Og noget som kan indføres her og nu, hvis vi skal i regering. Så det hér bliver afgørende for vores samarbejde med socialdemokraterne efter et valg.”

SPSM: Du vil ikke kalde det et ultimativt krav?

”Nej, for det er jeg overbevist om at jeg får mindre politik igennem af. Men jeg kan sige meget klart, at jeg har svært ved at se SF i en regering, som ikke prioriterer det hér. Og så er det til gengæld et ultimativt krav til finansloven. Kommer der ikke minimumsnormeringer stemmer vi ikke for loven.

SPSM: Hvordan finansierer SF minimumsnormeringer?

”Vi finansierer det igennem formueskat. Og det er fordi det er helt åbenlyst, at lige siden finanskrisen er de største formuer både i Danmark og i verden blevet større, mens velfærden er blevet udhulet. Samtidig har regeringen i den forgangne periode brugt 21 milliarder på skattelettelser. De kunne have finansieret minimumsnormeringer flere gange. Og derfor mener vi også at det er rimeligt, at de største formuer betaler for at vi investerer i børnene.

Helt konkret taler vi om en stigning på 0,5 % i skatten på formuer over 5 millioner.”

Ret til at passe syge børn 

SPSM: Vi har fire andre anbefalinger, som jeg også gerne vil bede dig om at forholde dig til: Ret til at passe syge børn 20 dage om året (per barn) – dagene deles mellem forældrene, men kan også gives videre til eksempelvis bedsteforældre. Hvis man er enlig forsørger, har man naturligvis alle 20 dage. Ordningen findes i Sverige som en forsikringsordning, som arbejdsgiver og arbejdstager betaler til Dog med mange flere dage end de 20, som vi foreslår. Er det en god anbefaling?

”Ja det er en rigtig god anbefaling. Vi var selv sidste år på vores landsmøde ude og foreslå det vi kalder ret til børns sygedage. Der var vi så ikke helt oppe på de 20 dage, fordi vi vurderede, at det nok var lidt udenfor skiven, det vi troede kunne lade sig gøre. Og der er vi nok lidt tilbage ved det der med at vi skal kunne drømme, og det er en virkelig god anbefaling, men vi skal også kunne indfri nogle af de drømme, som vi planter i folk. Og derfor skal vi være realistiske. Men anbefalingen er virkelig god, så derfor er det også noget af det, vi har med i vores børne- og familieprogram og som vi vil arbejde for.”

SPSM: I Sverige er det jo en forsikringsordning, hvor loftet er 60 dage per barn per forældre om året. Det er en ordning, arbejdstagere og arbejdsgivere betaler til og hvor lønnen ved fravær dækkes med 80 procent. Hvordan forestiller du dig at en lignende ordning skulle se ud i Danmark?

– men helst med arbejdsmarkedets parter

”Vi har lagt op til, at det er noget arbejdsmarkedets parter skal drøfte, men at vi skal finde finansiering til at hjælpe dem, så flere får ret til at være hjemme med sit syge barn. Vi har sagt at vi tænker at det kunne give mening at lave en slags ordning, som man skulle betale ind til, svarende til et arbejdsmarkedsbidrag. Man putter så de penge ind i overenskomstforhandlingerne, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere så sammen kan finde ud af, hvordan man kan udforme modellen.”

SPSM: Men mener du at det skal være en lovsikret ret – eller mener du at det skal være op til arbejdsmarkedets parter?

”Jeg kan egentlig godt lide vores model med, at arbejdsmarkedets parter forhandler. Men jeg synes også, at det her er vigtigt. Først vil jeg foretrække at vi afprøver, om det er noget arbejdsmarkedsparter kan og vil have interesse i, hvis vi hjalp til. Og hvis ikke der er interesse, så ville jeg synes det var noget, vi skulle kigge på lovgivningsmæssigt. Men det er mit indtryk, at det faktisk er noget, som arbejdsmarkedets parter er interesseret i. Og så synes jeg, det er godt, at det fungerer dér, hvor arbejdsgiveren kunne finansiere en del af det sammen med lønmodtagerne. Det er klart at foretrække at de selv siger hvordan de vil gøre det, frem for at det er os inde fra Christiansborg, der siger det.”

SPSM: Men idéen om at få ensartede forhold, ligesom vi har det på barselsområdet når det gælder øremærket barsel, har vel også nogle fordele? Som det er nu, er der f.eks. meget stor forskel på det finansielle område og så andre overenskomster, som er helt uden ret til at holde ”barn syg” (og områder uden overenskomst har slet ingen dage).

”Ja, men jeg kan godt lide ideen om, at arbejderne har kæmpet sig til de vilkår, som de synes er vigtige. Hvis der er et fagforbund, som siger at det her slet ikke er et område, som er vigtigt for deres medlemmer, så kan jeg godt lide det helt principielle i, at så er der noget andet, som de kæmper for. Men det er jo et dilemma. For der er også steder hvor vi siger, at det hér er så vigtigt for vores samfund, at det er vi nødt til at gennemføre ved lov. Det er derfor jeg siger, at jeg synes vi skal finde nogle penge til det – for at presse på. Og så håber jeg at det er noget, man vil tage med derude.”

SPSM: Vi svækker vel på en måde fagforeningerne, hvis vi går ind som samfund og regulerer det her område – er det også en bekymring for dig?

”Ja, det er det, for det er en glidebane. Nu er det ikke længe siden, Lars Løkke var ude og tale om minimumslønninger. Jeg er bange for, at der lige pludselig er en tendens til, at vi skal lovgive om alting i forhold til arbejdsmarkedet. 

Men du hører mig samtidig sige, at det her med syge børn er så vigtigt, at hvis man ikke fra arbejdsmarkedets parter vil tage det op, så synes jeg godt at man kan kigge på det politisk. Der erjo steder på arbejdsmarkedet, hvor man har lovreguleret – barsel, som du nævner. Så jeg er ikke afvisende over for at lovgive, men jeg vil ikke starte dér.” 

Skal fleksibel arbejdstid være en rettighed?


SPSM: Så tager vi anbefalingen om ret til fleksibel arbejdstid, den lyder sådan her: (…)Det er et bud på en model, som selvfølgelig kan se meget anderledes ud. Men hele princippet om at man – som i Sverige – har ret til at gå ned i arbejdstid med små børn, hvordan ser du på det?

”Det synes vi i SF er en rigtig god idé. Vi synes at det skal være en rettighed for alle i det offentlige med fleksibel arbejdstid, uanset om man har en omsorgsopgave eller ej. Det er en del af det at have et rummeligt arbejdsmarked og skabe en bedre balance mellem privatliv og arbejdsliv, som er et vigtigt fokusområde for os. Men derudover mener vi, at man fra statens side skal udvikle en tidsbank. For én ting er at have ret til fleksibel arbejdstid, det synes vi at alle i det offentlige skal have. Men vi vil også gerne udvikle en model, som nogen også kalder et ”babylån”. Det handler om at man kan gå ned i tid, når man har små børn, og blive kompenseret for lønnedgangen, og så til gengæld kommer til at arbejde lidt mere på et senere tidspunkt. Målet er at man uden indtægtsnedgang kan gå ned i tid, når man har små børn, og op i tid, når har lidt mere tid – man låner noget tid af sig selv og betaler tiden tilbage senere.”

SPSM: Hos nogen af jeres potentielle samarbejdspartnere, radikale især, er der en bekymring for, at ordninger målrettet småbørnsforældre vil gøre dem mindre attraktive på arbejdsmarkedet?

”Det tror jeg ikke man skal være bekymret for. Vi har indført fleksibel arbejdstid flere af de steder, hvor vi har borgmesterposten, og det er til stor glæde for alle grupper. Man skal jo se det sådan, at der også er nogen, der gerne vil op i arbejdstid. Nogen af dem, der kun kan få 25 timers eller 30 timers stillinger, men som gerne vil have fuld tid, og dem vil vi gerne også hjælpe.”

SPSM: Og hvordan kan man gøre dette ved hjælp af lovgivning?

”Det er bestemt ikke kun lovgivning, men også økonomi, der skal til, når vi taler om det offentlige. Der har været store nedskæringer f.eks. i hjemmeplejen, som er skåret så meget, at det ikke er muligt at lave nye fuldtidsstillinger. Man ansætter nye folk på færre timer – det er ofte den måde, det er organiseret på. Men det er meget svært at få ansat det nødvendige antal sygeplejersker, hvis ikke man kigger på, hvor meget de ønsker at arbejde. Og der er mange, der gerne vil arbejde mere.”

Vi kommer til at mangle arbejdskraft

SPSM: Men en rettighed til at gå op i arbejdstid kan vel hurtigt blive dyrere end en rettighed til at gå ned?

”Ja. Men vi kommer til at mangle arbejdskraft. Så derfor er min pointe, at hvis vi vil have den arbejdskraft, som vi skal bruge, så kommer vi til at tilbyde fleksibel arbejdstid som et gode under alle omstændigheder. Uanset hvad man så mener om familieliv og work-/life-balance. Jeg taler her vel at mærke om den offentlige sektor. I det private kan vi slet ikke bestemme den slags.

I det offentlige kommer vi til at stå med så mange problemer i forhold til at rekruttere folk, at det at tilbuddet koster lidt ekstra ikke er problemet. Problemet er, at vi kommer til at mangle sygeplejersker og pædagoger. Og vi mangler lærere lige nu!”

SPSM: Vil det offentlige så ikke fortsat være kvindearbejdspladser, hvis fleksibel arbejdstid er et offentligt gode?

”Nej, jeg tror at yngre mænd også er interesseret i det her. Der kommer en bølge af mænd nu, som er meget interesseret i work-/life-balance. Jeg er selv en af dem. Og jeg kan se en bevægelse også blandt mine unge mandlige venner i den retning.

Der er helt sikkert stadig en kønsulighed og et meget kønsspecifikt arbejdsmarked i Danmark, og det skal vi have kigget på, men lige på dette område med arbejdstid er jeg ret sikker på, at der er en bevægelse i retning af, at unge mænd også gerne vil have mere tid til deres børn og familier.”

En reel tillidsreform

SPSM: Så tager vi anbefalingen om en reel tillidsreform. Den lyder sådan her:

En reel tillidsreform, dvs.uddelegering af beslutningskompetence,på dagpasningsområdet,så pædagogerne i højere grad får mulighed for at bruge ressourcerne, hvor de mener, det er vigtigst. En del af den topstyring, som dominerer på dagtilbudsområdet, rulles tilbage, så pædagoger og ledere igen får reel indflydelse på anvendelsen af deres arbejdstid og kan varetage kerneopgaven, som de ønsker.


”Jeg mener helt klart, at der er brug for en tillidsreform – i hele den offentlige sektor. Jeg mener, at vi skal lukke Moderniseringsstyrelsen og al dens væsen og udslette new public management fra jordens overflade. Men – når det kommer til daginstitutioner, mener jeg efterhånden at det er lidt af en skrøne, at man kan finde uanede mængder ressourcer ved at fjerne “bøvlet”. Derfor bruger jeg heller ikke ret tit argumentet om afbureaukratisering på dagtilbudsområdet.

Vi kan fjerne de unødige pædagogiske koncepter, dem bruger kommuner og institutioner alt for meget tid på. Kravene om digitale projekter, fordi kommunen synes det lyder smart, kan vi også fjerne – væk med dem. Men det ændrer ikke på, at der er brug for mange flere pædagoger.”

Vær konkret i stedet for at tale diffust om bureaukrati

“Jeg synes man skal sætte navn på bureaukratiet. Ellers bliver det en fluffy debat, hvor politikerne bare slynger ”afbureaukratisering” ud, fordi det lyder godt. 

Vi har nogle sprogscreeninger, ja – de bør kun bruges, når pædagogerne mener, de giver mening. Vi har nogle læreplaner, som lige er blevet lavet om, så de bliver mindre bureaukratiske, og som nu er bakket op af den pædagogiske sektor, dem skal vi beholde. Vi har trivselsarbejde – og vi har samarbejde med hjemmene. Og så er der samarbejdet med kommunerne, som sikkert mange steder kan forbedres.

Men generelt er bureaukrati ikke det store problem på daginstitutionsområdet. Det store problem ER, at der mangler hænder. Derfor synes jeg også at det bliver lidt en afledningsmanøvre, når Laura Lindahl (LA) og andre siger, at der er så forfærdeligt meget bureaukrati. Hvis man fjerner det bureaukrati, der er, så er vi stadig overhovedet ikke i mål.”

Jeg vil ikke prioritere at pengene følger barnet – men jeg forstår bevægelsen


SPSM: Den sidste anbefaling hedder pengene følger delvist barnet. Hvad mener du om den?

”Jeg kan mærke, at der er en bevægelse i retning af at passe børnene selv. Og jeg synes, det skal være en mulighed. Men det er det helt overordnede mål for mig, at vi har gode institutioner. Jeg tror på, at børn har godt af at komme i gode daginstitutioner. Forskning viser, at når man har gode daginstitutioner af høj kvalitet og med uddannede voksne, så er det godt for børn at komme i institution og ind i et fællesskab. Så derfor vil jeg hellere bruge pengene på gode institutioner, end på alle mulige nye ordninger. Når det er sagt kan der være tilfælde, hvor hjemmepasning kan give god mening. Der kan fx være børn, der har en sårbarhed eller familier, hvor det af forskellige grunde er den bedste løsning. I de tilfælde ville jeg synes, det var en god ide at kunne tilbyde nogle fleksible rammer for hjemmepasning.”

SPSM: Men du mener ikke at støtte til hjemmepasning skal være en mulighed, som alle kommuner skal tilbyde?  

”Problemet er, at de penge, man ville bruge på en sådan ordning, sandsynligvis ville gå fra daginstitutionernes budget. Og derfor er jeg bekymret, for daginstitutionernes økonomi er i forvejen dårlig. Men kan man finde nogle ”nye penge”, som man kan sætte den slags projekter i gang med, så vil jeg gerne støtte det. Desværre er det dog ofte sådan, at hvis man vil lave noget nyt på børneområdet, så tager man pengene fra daginstitutionerne. Og det vil jeg være meget bekymret over.”

FAKTA

Jacob Mark, 27 år, har siddet i Folketinget siden 2015 indvalgt for SF i Køge-kredsen, Sjællands Storkreds. Før valget til Folketinget sad han i byrådet i Køge (2013-15) som landets yngste formand for børne- og ungeudvalget. I 2014 kom han i landsledelsen for SF og fra 2016 har han været partiets gruppeformandog er desuden børne- og undervisningsordfører, uddannelses- og forskningsordfører samt kultur-, medie- og idrætsordfører. Jacob Mark er opvokset i Køge med en far, der er fængselsbetjent og en mor, der er folkeskolelærer. Han har en bachelor i journalistik og sidefag i politik og administration (RUC).