Mere fleksibel og delt barsel samt fædrebarsel oveni eksisterende barsel

Læs kapitlet med noter og henvisninger i kataloget (PDF):
Familiepolitisk Idekatalog – 16 anbefalinger til en visionær familiepolitik

5. NYTÆNKNING AF BARSELSTIDEN–MERE FLEKSIBEL, DELT OG ØREMÆRKET BARSEL

I Danmark har vi kortere barsels-­ og forældreorlov end i andre lande med høj arbejdsintensitet blandt kvinder (de nordiske lande). Vi har samtidig bundrekord i fædrebarsel.

Danmark er det eneste land i Norden, der ikke har øremærket barsel til mænd udover de første 14 dage. I Sverige, Island og Norge er ca. tre måneder øremærket, og i Finland er det seks uger. Danske mænd tager også mindst barsel, kun cirka 7 pct. I Sverige tager de ca. 25 pct, I Island ca. 29 pct. og i Norge ca. 21 pct.

Vore nordiske nabolande er enige om, at fædrebarsel har en gunstig effekt på far-­barn-­forholdet, på forholdet mellem forældrene og på hele holdningen til omsorg og småbørn på arbejdsmarkedet og i samfundet. Desuden styrker fædrebarsel ægteskabet og modvirker skilsmisser, pointerer familie-­ og arbejdslivsforsker Anette Borchorst.

Fædrebarsel gavner også ligestillingen ift. arbejdsdelingen i hjemmet og pasning af syge børn. Den gode effekt på ligestilling, børnetrivsel og samliv gør fædrebarsel højt prioriteret i vore nabolande.

Netværket omkring en ny familie er på nogle områder svagere i dag end tidligere pga. den større mobilitet og urbanisering. Unge flytter ind til de store uddannelsesbyer og stifter ofte familie her uden bedsteforældre eller anden familie inden for rækkevidde. Derfor er der behov for at etablere sig i andre netværk og sammenhænge, så familien ikke bliver isoleret med hverdagens udfordringer.

Der findes både mødregrupper, fædregrupper, familiegrupper, babysalmesang og legestuer –og næste skridt må være at kigge på hvordan barselstiden på en organisk måde kan blive integreret i det øvrige samfunds-­ og arbejdsliv. Som det er nu, kan overgangen fra barsel til arbejds-­ og institutionsliv for både forældre og børn være barsk, og den er slet ikke organisk.

Hvis overgangen mellem barsel og arbejdsliv foregår mere gradvist, kan starten på arbejds-­ og institutionsliv blive mere skånsom for både barn og forældre/medarbejdere.

Dertil kan de udvidede muligheder for delt og fleksibel barsel øge forældrenes samarbejde omkring barnet og øge ligestillingen generelt.

Vi har i Danmark mulighed for at barselsperioden strækkes ud over en længere periode og i visse sammenhænge også at kombinere dette med at begge forældre arbejder deltid. (Delt og fleksibel barsel).

Mulighederne er forskellige fra overenskomst til overenskomst og kan være svære at gennemskue og administrere. Derfor er det på mange arbejdspladser ikke velset at benytte sig af disse muligheder, og den delte og fleksible barsel er slet ikke så brugt, som den fortjener at være.

Der skal et holdningsskifte til – og det skal være lettere at forstå og bruge mulighederne.

http://politiken.dk/forbrugogliv/livsstil/familieliv/ECE2786137/barsel-­‐7-­‐af-­‐10-­‐faedre-­‐er-­‐tilfredse-­‐med-­‐den-­‐korte-­‐tid-­‐de-­‐tager/(aug. 2015). Oversigt barselsorlov i hele verden: http://www.buzzfeed.com/laraparker/this-­‐is-­‐what-­‐paid-­‐maternity-­‐leave-­‐looks-­‐like-­‐around-­‐the-­‐worl#3xd3its. Børne-­‐og familiepolitik i Finland: http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511570&name=DLFE-­‐25916.pdf. Danske børn kommer tidligst i institution: http://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2011/2011-­‐11-­‐21-­‐daginstitutioner52http://www.sfi.dk/%C3%B8rem%C3%A6rket_barsel-­‐12244.aspx53https://www.sundhed.dk/borger/sundhed-­‐og-­‐forebyggelse/graviditet-­‐foedsel-­‐barsel/barselsregler/

Vi anbefaler

  • Øremærket barsel til mænd i op til 12 uger–hvor den øremærkede fædrebarsel lægges oveni den eksisterende barsel. Det har man gjort i Sverige, hvor 3 måneder er øremærket til hver forælder, og derudover har forældreparret 9 måneder til deling efter eget valg.
  • Udvidede og mere gennemskuelige muligheder for delt og fleksibel barsel, fx som i Finland, hvor forældrene kan have deltidsarbejde og deles om pasningen (den ene passer eksempelvis barnet om formiddagen og den anden om eftermiddagen) – de deles i perioden også om barselspenge (dagpenge) til én person. Det skal forhandles med arbejdsmarkedets parter, hvorledes dette implementeres.
  • Politisk fokus på at arbejdspladser gør delt og fleksibel barsel mere tilgængelig som en accepteret, integreret og naturlig del af virksomhedens CSR -­ sammen med individuelle løsninger, fx nedsat tid, hjemmearbejdspladser og delejobs i forbindelse med afslutningen af en barselperiode. Man kan eksempelvis lade sig inspirere af Mærsks nye ”return to work”-politik, se Kapitel 2.