Nytænkning af sammenhængen mellem familieliv, arbejdsliv og dagpasning

Læs alle noter og henvisninger i kataloget (PDF):
Familiepolitisk Idekatalog – 16 anbefalinger til en visionær familiepolitik

Erhvervsmønsteret har ændret sig. Mange har mobile kontorarbejdspladser og er relativt uafhængige af tid og sted, bare de har en computer og telefon.

Flere og flere arbejder derfor helt eller delvist hjemmefra, enten via en hjemmearbejdsplads-­ordning eller fordi de er freelancere, projekt-­ eller på anden måde atypisk ansatte.

Dette giver udfordringer ift. grænsen mellem arbejde og familieliv, men det åbner samtidig nye muligheder for at gentænke sammenhængen mellem bolig, arbejde og daginstitution.

Fællespladsen

I København går et eksperiment under navnet Fællespladsen. Det er et sted, hvor forældre som bor i en radius af få kilometer, har fundet sammen om fælles kontorfaciliteter kombineret med dagpasning.

Pædagogerne er ansat af forældrene -­ og forældrene har kontorarbejdsplads i den bygning, hvor børnene bliver passet. Omgivelserne–i dette tilfælde en af de grønne haveforeninger ikke langt fra Islands Brygge –er velegnet til børn pga. gode muligheder for køkkenhave, dyrehold osv.

Børn og forældre mødes til frokost, og hvis pædagoger og forældre synes det passer ind i dagsformen, er forældrene sammen med børnene i løbet af arbejdsdagen, fx når de holder pause eller et lille barn skal puttes til middagslur.

Modellen gør adskillelsen mellem forældre og børn langt mere skånsom. Børnene véd, at mor eller far er i nærheden, og børnenes behov og modenhed får lov at præge tempoet for og graden af adskillelsen.

Fællespladsen samarbejder med en nærliggende traditionel integreret børneinstitution, hvor børnene får mulighed for at komme på besøg –og omvendt. På denne måde lettes overgangen til det traditionelle institutionsliv, som Fællespladsens børn efter planen skal indgå i fra børnene er to-­tre år og opefter.

På Fællespladsen kan forældre hente grøntsager og krydderurter, som børnene har passet. Og efter arbejdstid er der fælles aftensmad med de andre forældre og børn et par gange om ugen.

Vi ved idag en hel del om især små børns behov for nære, stabile relationer i trygge, overskuelige miljøer –uden for mange timers adskillelse fra mor og far.

Eksemplet med Fællespladsen (se ovenfor) minder os om, at fremtidens dagpasning sagtens kan tage helt andre former end dem, der dominerer i dag, hvor børn samles i store mere eller mindre ens institutioner og enheder.

I tilfældet med Fællespladsen er der tale om samtænkning af forældrearbejdsplads, dagpasning, lokalmiljø og lokalsamfundets øvrige fællesskaber.

Dette er blot ét eksempel på, hvordan man kan tænke nyt og anderledes, især når det gælder de helt små børn.

Fællesskaber omkring dagpasning er også oplagt for forældre, der måske pga. lang transporttid til arbejdspladsen pendler 2-­3 dage og arbejder hjemme 2-­3 dage om ugen. De kan således benytte sig af nærheden til børnene 2-­3 dage om ugen, hvis børnene passes nær hjemmet som i eksemplet med Fællespladsen. Samtidig får børnene styrket båndene til andre børn i kvarteret og oplever trygheden ved at have forældre og søskende tæt på i dagligdagen.

En anden mulighed er at åbne for flere selvejende dagpasningstilbud på større arbejdspladser, som er egnede,og hvor institution og arbejdsplads kan interagere på en meningsfuld måde, fx ved at børnene får kendskab til arbejdspladsen, dens personer, fagligheder og dagligdag.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at mange i dag forholdsvist ofte skifter job, og at børnene har brug for mere kontinuitet end deres forældre. Det vil derfor langt fra være alle typer af større arbejdspladser, der er egnede, men primært arbejdspladser med en relativt langsom medarbejdergennemstrømning.

Overordnet handler det om at skabe mere sammenhæng, ro, tid og balance i hverdagen, herunder at indtænke, hvordan pendlertid /transporttid kan minimeres, når medarbejdere har små børn.

Vi anbefaler

1. At tænke pasningstilbud på nye måder, som integrerer arbejdspladser, dagpasning og nærmiljø. Se også afsnit 5 om hvordan man kan gøre overgangen fra barsel til daginstitution og arbejde mere trinvis, flydende og langsom, så helt små børn ikke kastes pludseligt ud i otte timers adskillelse fra dets forældre.