B – Radikale

Radikale Venstres børne- og familiepolitik anno 2019

Generelt valgopråb med fokus på børnene: https://valg.radikale.dk/politik/skal-alle-have-mulighed-for-at-goere-deres-droemme-til-virkelighed/

PROGRAM – UDSATTE BØRN OG UNGE

Hvordan behandler vi de mest udsatte i vores samfund? Skal børn vokse op i fattigdom i Danmark? Eller på Udrejsecenter Sjælsmark? Skal det være lettere at spærre børn inde? Skal børn udvises, så de ikke kan bo med deres familie i Danmark? Eller skal vi lade børn være børn?

Radikale Venstre holder fast i, at udsatte børn skal hjælpes – ikke straffes. Udsatte børn skal have tryghed og fortjener muligheder ligesom alle andre børn.

UDFORDRINGEN ER:

 • Der har aldrig været så mange fattige børn i Danmark som nu. Kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen skaber fattigdom. Sådan skal Danmark ikke være.
 • Udsatte familier får ikke den nødvendige hjælp. Udsathed går i arv og er svær at bryde med. Børn fra udsatte familier klarer sig betydeligt dårligere senere i livet end ikke-udsatte børn.
 • Der er gennemført en Ungdomskriminalitetsreform, som betyder hårdere straffe og øget mulighed for indespærring af børn helt ned til 10 år. Reformen er helt unødvendig, fordi ungdomskriminaliteten har været faldende i årevis, og i værste fald vil den endda kunne skubbe flere unge ud i kriminalitet, når de ikke møder hjælp men sanktioner, hvis de træder ved siden af.
 • En lille gruppe børn underlægges umenneskelige regler. Når børn som Mint udvises og ikke må bo i Danmark, selvom deres familie bor her, og når på Sjælsmark bor under kummerlige forhold og uden fremtidsudsigter, så er det ikke Danmark værdigt.

PROGRAM – AFSKAF FATTIGDOMSYDELSER OG LAD BØRN VÆRE BØRN

 • Vi vil nedbringe antallet af fattige børn i Danmark ved at afskaffe fattigdomsydelserne (kontanthjælpsloft, integrationsydelse og 225-timers reglen).
 • Vi vil opprioritere forebyggende sociale indsatser, styrke SSP-arbejdet og frigive langt flere kræfter til politiets kriminalpræventive arbejde. Hvis vi sender børn helt ned til ti år på sikrede institutioner, kan vi være sikre på, at vi får flere hårde kriminelle i fremtiden.
 • Vi vil investere i tidlige indsatser og give omfattende støtte til udsatte familier bl.a. ved at tilbyde dem en hjemmepædagog, der kan bygge bro mellem hjem og institution, allerede inden barnet starter i vuggestue.
 • Vi vil ansætte 4.500 pædagoger og ruste vores daginstitutioner til bedre at spotte og støtte udsatte børn.
 • Vi vil have børnefamilierne ud af Sjælsmark. Ingen børn skal vokse op under forhold, som fagfolk og Ombudsmanden klart siger, skader dem.
 • Vi vil sikre, at børn ikke splittes fra deres familier ved at afskaffe loven om integrationsvurderinger og lempe reglerne for familiesammenføring. Danske familier skal have lov til at bo med deres børn i Danmark.

PROGRAM – LIGESTILLING

Er vi lige i Danmark? Eller er der stadig noget at kæmpe for?

Vi radikale er overbeviste om, at langt fra alle – uanset køn, baggrund eller seksualitet – har reelt samme muligheder i dagens Danmark. For når piger føler sig pressede til at deltage i ”puttemiddage”, når unge i etniske miljøer udsættes for social kontrol, og når mænd og kvinder stadig ikke har lige ret til barsel, så har vi stadig masser at kæmpe for.

UDFORDRINGEN ER:

 • Fædre tager i gennemsnit ti gange mindre barsel end mødre. Det er ulighedsskabende både for mænd og kvinder. Kvinder taber omkring en fjerdedel af deres løn, når de får børn, mens mænd der gerne vil på barsel ofte har svært ved at få lov til det, selv om de formelt kan.
 • Det danske arbejdsmarked er meget kønsopdelt. Vi begrænser vores unge og går glip af talent, når pigerne ikke ser teknologifag som noget for dem, og når drengene fravælger omsorgsfagene.
 • Puttemiddage og billeddelinger vidner om, at der er brug for opgør med de kønsopfattelser, der hersker i ungdomskulturen. Der er bl.a. brug for mere og bedre seksualundervisning.
 • Alt for få voldtægter anmeldes og dømmes. Vi ser gentagne sager, hvor retssystemet møder ofre med upassende spørgsmål og manglende mulighed for anonymitet. Det afskrækker ofrene fra at stå frem og anmelde deres oplevelser.
 • Flere unge med etnisk minoritetsbaggrund har ikke friheden til selv at vælge deres venner, kæreste, uddannelse eller job. Kun hver anden nydanske kvinde føler, at hun i høj grad har frihed til at gøre de samme ting som jævnaldrende mænd.

PROGRAM – LIGE RET TIL BARSEL OG OPGØR MED NEGATIVE KØNSROLLER

 • Vi vil ligestille mænd og kvinders ret til barsel: 3 måneder til kvinden, 3 måneder til manden, 6 måneder til deling. Det vil styrke ligestillingen på arbejdsmarkedet markant.
 • Vi vil gøre tidssvarende seksualundervisning obligatorisk på lærer- og ungdomsuddannelserne. Seksualundervisning er langt mere end kondomer og kønssygdomme. Lærerne skal være i stand til at guide de unge i en dialog om grænser, ungdomskultur og respekt for hinanden.
 • Vi vil beskytte ofre for vold og overgreb bedre ved at indføre samtykkebaseret voldtægtslovgivning og behandle hævnporno som seksualforbrydelse.
 • Vi vil bekæmpe social kontrol i etniske minoritetsmiljøer ved at yde konkret støtte og bakke op om de organisationer, som i øjeblikket tager kampen op i minoritetsmiljøerne og hjælper unge med at finde en vej ud af social kontrol.

PROGRAM – SKOLE OG DAGTILBUD

Hvordan klæder vi bedst vi vores børn på til at møde livet og opdage verden? Med test, stopprøver og en fast plads i den sorte skole? Eller med en tryg start i de første år og en skole, der har råd og rummelighed til at give alle børn en varieret skoledag med bevægelse og aktiviteter i lokalsamfundet?

For Radikale Venstre starter det med pædagoger nok i vores dagtilbud og fortsætter med en skole, hvor der er plads til forskellighed, og hvor børn lærer at tænke selv, forstå verden og sige deres mening højt.

UDFORDRINGEN ER:

 • Der er ikke pædagoger nok til at levere den kvalitet og omsorg, der skal til. Pædagoger skal ikke stå alene med op mod 17 børnehavebørn i lange perioder, sådan som flere oplever i dag.
 • Folkeskolen har hverken ressourcer eller albuerum nok til at skabe den skole med en varieret skoledag, opmærksomhed på det enkelte barn, som vi drømmer om, og for mange læreruddannede vælger folkeskolen fra.
 • Test, trit og retning er gået for vidt. Gennem kontrol og nationale test presses børn og lærere ind i en form, som giver mindre plads til ideer og nysgerrighed. Det skaber en usund præstations- og perfekthedskultur.

PROGRAM – FLERE RESSOURCER, MERE FRIHED, FÆRRE TEST

 • Vi vil ansætte 4.500 flere pædagoger i vuggestuer og børnehaver, så alle børn har adgang til uddannede voksne. Derudover vil vi styrke pædagoguddannelsen med både timer og praksiserfaring og give alle dagplejere en grunduddannelse.
 • Vi vil give folkeskolen et varigt ressourceløft på 1 mia. kr. årligt, og skolerne skal selv bestemme, hvordan pengene skal bruges til at løfte kvaliteten.
 • Vi vil afskaffe de obligatoriske nationale test og gøre dem frivillige for lærerne. Børn skal ikke testes på samlebånd.
 • Vi vil have skoler med frihed til at være forskellige og til at indrette den bedste undervisning og skoledag ud fra de lokale forhold. De kommunale forvaltninger skal ikke binde skolerne ind i standarder og kontrol, men give dem frihed til at tilrettelægge den åbne skole og en varieret skoledag.
 • Vi vil gøre læreruddannelsen til en af landets mest søgte uddannelser og løfte den til en femårig uddannelse på kandidatniveau.