E – Partiet Klaus Riskær Pedersen

BØRN 

  • Børne-. og Ungdomsydelsen nedlægges, mens vuggestuer, børnehaver og fritidshjem gøres gratis og styrkes med flere pædagoger.
  • Fra 4. klasse til 9. klasse indføres gratis klippekort for unges adgang til foreninger og fritidsaktiviteter.

UNGE

  • Efter endt skolegang, erhvervsskole eller gymnasie skal alle unge på 3 måneders borgertjeneste, der finder sted på Forsvarets faciliteter (ikke værnepligt). Efter 3 måneder afvikles yderligere 3 måneder fra egen bopæl med deltagelse i et godkendt spor (socialt arbejde, sundhedssektor, ældrepleje, flygtningehjælp, udstationering, miljøindsats, forsvar etc.).
  • SU bør bortfalde for alle unge indtil tidspunktet for påbegyndt ‘borgertjeneste’. Fra dette tidspunkt forøges SU og med ret til et ‘fjumreår’. SU underlægges en ‘solnedgangsklausul’ på 6 år fra afslutning af ‘Borgertjenesten’. Særlige SU-stipendier kan søges af uddannelsessøgende udenfor den generelle ordning. Der betales fuld SU under ‘Borgertjenesten’.
  • Uddannelsesloftet fjernes. Enhver kan efter endt skolegang vælge et indkomstskatte år, hvor al arbejdsindkomst er skattefri. Muligheden tillægges en solnedgangsklausul, hvor det ikke kan udnyttes efter man er fyldt 30 år.

FAMILIE

  • Kernefamilien er en bærende konstruktion uanset køn og partnerskaber.
  • LGBT-borgere skal have retskrav på ret til adoption, såfremt almindelige betingelser i øvrigt er opfyldt.