Hvad er Familiepolitisk Netværk?

Kasserer Nanna Bohmann (oppe), visuel kommunikator Signe Ridder (nede), medstifter og talsperson Karen Lumholt, medstifter Sofie Maria Brand og medadministrator Allan Tyrrestrup – great team!
Se 2 videoer om Familiepolitisk Netværk: Valg! og Hvad nu? 
Frem mod folketingsvalget 5. juni 2019 spurgte Familiepolitisk Netværk samtlige opstillede kandidater om deres holdning til fem vigtige krav på børne-familieområdet. Se her hvad DIN kandidat svarede - og hold ham/hende fast på det.
Hvem er vi?

Familiepolitisk Netværk er et onlineforum, stiftet i 2014 af Karen Lumholt og Sofie Maria Brand. Netværket samler nu ca. 11.000 forældre, pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, talekonsulenter, jordemødre og andre professionelle, der har med børn at gøre. Men fordi vi henvender os til politikerne, er der også en masse folketingspolitikere og kommunalpolitikere med i netværket. Her finder de et professionelt og oplyst forum tæt på rødderne, de kan lytte til.

Vi synes selv at vi er alt det bedste, man kan bruge Facebook til. Vi har en god tone. Vi er altid på toppen af nyhederne. Vi favner bredt. Og vi sikrer dialogen både mellem top og bund i Danmark – og mellem højre og venstre på den politiske skala.

Vi er ikke enige om alt – kun én ting: at børn og unges velfærd og trivsel skal meget højere op på den politiske agenda i Danmark.

Vi har en vis styring af netværket der betyder, at alle opslag bliver godkendt af en administrator for at sikre lødighed og fokus på netværkets emner: en bedre børne-og familiepolitik i Danmark. Vægten ligger på work/life-balance, livsfasepolitik, kvalitet i dagpasning og barnets perspektiv. 

Alle medlemmer i netværket kan derudover altid kommentere på opslagene, herunder på artikler og synspunkter.

Til dagligt ledes Familiepolitisk Netværk af pædagog Nanna Høyrup Andersen, journalist og lærer Karen Lumholt og børnebogsforfatter Sofie Maria Brand. Alle tre er vi også aktive i andre NGO’er og netværk på børne-, unge- og familieområdet.

Politikerne lytter

På baggrund af flere års research i samarbejde med faggrupperne og dialog med partierne har vi produceret 16 familiepolitiske anbefalinger, som er nået langt ud til de politiske partier både på Christiansborg og i kommunerne. Politikere fra hele det politiske spektrum har ladet sig inspirere af vore anbefalinger. Både R, Å, KD, SF, S og tildels LA og V har lyttet og indarbejdet dele af vores anbefalinger i deres politik.

Vi har holdt møder med ministrene på området, både før og efter valget. De sidste 7 år har vi også deltaget i debatter på Folkemødet på Bornholm.

Vi samler på tværs af fagligheder, organisationer og sektorer

I vores gruppe mødes alle med interesse for børn, unge og familier – både private og professionelle – for at blive opdateret på viden og holdninger inden for området børn, unge og familier. Vi inkluderer hele det politiske spektrum. Vi fordrer derfor en virkelig lødig og respektfuld samtaleform, så alle kan føle sig velkomne.

Gruppen er en enestående mulighed for at pædagoger, lærere, organisationer, foreninger, fagpersoner, politikere og forældre kan mødes på kryds og tværs i dialog og debat for at berige og kvalificere hinandens viden og synspunkter.

Kan et tværpolitisk forum påvirke partiernes politik?

Kan et tværpolitisk forum føre valgkamp? Det har vi i hvert fald gjort. For trods forskellighederne er vi enige om, at børn, unge og familier bør være øverst på den politiske agenda – fordi børns og familiers trivsel er afgørende for vores velfærd i fremtiden.

Op til folketingsvalget i 2019 afkrævede vi de politiske ordførere og kandidater svar på, hvordan de helt konkret vil prioritere familiepolitikken. Gå ind på linket og se, hvilken unik samling af alle partiers udtalelser, politik og forslag vi har. Og se vores interviews med de børnepolitiske ordførere.

Vi har også været aktive i forældrebevægelsen #Hvorerderenvoksen, som arrangerede demonstrationer den 6. april og den 2. juni 2019.

Alt dette arbejde krævede penge – derfor samlede vi penge ind til vores professionelle kampagne og oprettede til dette formål en støtteforening.

Lidt mere om hvorfor familiepolitisk fokus er nødvendigt – nu

Danmark har verdensrekord i institutionalisering af børns liv og i familiens samlede arbejdstid, når man lægger mors og fars sammen. Der er derfor behov for en debat om vores værdier, strukturer og samfundsindretning, når det gælder familier og børns hverdag og trivsel.

Netværket opfordrer til at tænke familiepolitik bredere i et samspil med arbejdsmarkeds-, beskæftigelses-, ligestillings- og skattepolitik – og i samarbejde med virksomhederne og arbejdsmarkedets parter. Ligesom det sker i mange andre europæiske lande.

Initiativet er uafhængig af politiske partier og økonomiske og religiøse interesser. Vi modtager ingen støtte fra organisationer eller myndigheder, men har i en periode haft tilladelse til at indsamle donationer (indsamlingstilladelse).

Links om hvordan det hele startede

Siden starten i 2014 har både Sofie Maria Brand og Karen Lumholt (grundlæggerne) været rigtig meget i medierne – artikler, radio og tv, intervies, portrætter og især debatter. Nogle af de første artikler kan du finde her:

Læs mere om netværket her: http://politiken.dk/forbrugogliv/livsstil/familieliv/ECE2394586/ny-bevaegelse-vil-have-bedre-familiepolitik-i-danmark/

I februar 2015 var vi medarrangører af en familiepolitisk konference på Christiansborg: https://www.youtube.com/watch?v=K9ojec7q98w

I april 2016 offentliggjorde vi et idekatalog med 16 anbefalinger til en visionær familiepolitik. Find kataloget i sin fulde ordlyd her på hjemmesiden.

Udpluk af debatindlæg skrevet af netværkets stiftere (Karen Lumholt og Sofie Maria Brand) omkring netværkets oprettelse:

Stressede børnefamilier har brug for en livsfasepolitik: http://www.information.dk/496972

Debat med Manu Sareen: http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/orientering-645#!/

Familiepolitik er den nye værdikamp: http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2373130/danske-foraeldre-har-europarekord-i-arbejdstid/

Lad os tage familiedebatten seriøst: http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/91483/artikel.html

Vi har mistet familiebalancen: http://www.information.dk/490729http://politiken.dk/debat/ECE2374290/svenskerne-sender-ikke-deres-boern-i-vuggestue-paa-en-panodil/

Vi vil have tid til børnene: http://www.information.dk/508915http://www.altfordamerne.dk/mit-liv/born/pressede-boernefamilier-skal-arbejde-mindre/http://politiken.dk/debat/ECE3018371/far-skal-da-ogsaa-paa-deltid/

Sammen med andre: http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/livskvalitet.-har-boern-i-danmark-en-god-nok-barndomhttp://www.b.dk/kronikker/det-gode-boerneliv-kraever-en-familiepolitik

Siden har der været mange, mange andre artikler og debatindlæg, tv- og radioindslag. Se fx medielisten på www.karenlumholt.dk