Tjek din folketingskandidat

STOR SURVEY:  Hvad mener folketingskandidaterne om børne- og familiepolitik?

Familiepolitisk Netværk har udsendt en survey til alle 850 folketingskandidater i alle 10 storkredse. Vi spørger dem om deres holdinger til minimumsnormeringer og 4 andre familiepolitiske mærkesager: fleksibel arbejdstid med småbørn, ret til at passe syge børn hjemme, tillidsreform på dagpasningsområdet og bedre mulighed for hjemmepasning (pengene følger barnet) 
To uger før valget (22/5) har vi lukket for svar. 35 % af kandidaterne har svaret. Du skal klikke på din valgkreds (storkreds) og derefter på det parti, du er interesseret i at vide noget om. Du kan også gå ind på den enkelte anbefaling inde i skemaet (gå lodret), og tjekke hvad alle kandidater på tværs af partierne mener om emnet. I bunden af skemaerne står teksten, som beskriver hver af de fem anbefalinger i detaljer.

Find din storkreds – der er 10 i Danmark

Under den enkelte storkreds kan du se alle kandidater fra alle partier, som har svaret.

         1. Storkreds Bornholm
         2. Storkreds København
         3. Storkreds Københavns Omegn
         4. Storkreds Nordsjælland
         5. Storkreds Sjælland
         6. Storkreds Fyn
         7. Storkreds Sydjylland
         8. Storkreds Vestjylland
         9. Storkreds Østjylland
         10. Storkreds Nordjylland

Savner du en kandidat på listen? Kandidaten har på et tidspunkt fået denne spørgeundersøgelse fra Familiepolitisk Netværk, men har ikke svaret. (Det er for sent nu at deltage i selve undersøgelsen – den lukkede 22. maj (efter uge 20), som annonceret over for kandidaterne.)

Survey – sådan har vi gjort

Vi har gennemført undersøgelsen ved hjælp af Rambølls værktøj SurveyXact. Vi har samlet kandidaternes e-mailadresser med hjælp fra partiernes sekretariater eller hjemmesider og har derefter udsendt spørgeskemaundersendelsen til alle folketingskandidaterne i uge 18. Kandidaterne fik besked på at svare senest i uge 20. Der er udsendt til alle partiers folketingskandidater i alle 10 storkredse (minus to mailadresser, vi ikke kunne finde) – ialt til 850 personer. (Partiet Stram Kurs var endnu ikke opstillet, da undersøgelsen blev sat i gang.). Undersøgelsens foreløbige resultater blev offentliggjort 14. maj 2019 og den 23. maj blev de endelige resultater offentliggjort. 

Spørgeskemaundersøgelsen er en del af Familiepolitisk Netværks kampagne #Givbørndinstemme op til valget 5. juni 2019. Den administreres af Støtteforeningen for Familiepolitisk Netværk og er finansieret via crowdfunding.