K – Kristendemokraterne (KD)

Kristendemokraterne har i 2019 familiepolitikken som deres primære valgtema – Valgtema #1. Derudover har partiet i 2017 udarbejdet “Børnenes Finanslov”.

Det gode liv for børn og familie: www.kd.dk/valgtema1.html

Børnenes finanslov: www.kd.dk/boernenes-finanslov.html