O – Dansk Folkeparti (DF)

Partiet har et punkt i principprogrammet med overskriften Familiepolitik, men ikke et egentligt program på området:

Familiepolitik: Familien er kernen i det danske samfund

Danmark er afhængig af de vilkår, familierne tilbydes. Det nære bånd mellem ægtefæller, børn og forældre er bærende for landet og af stor betydning for landets fremtid. Derfor skal familierne sikres de bedste muligheder for at kunne fungere.”