Ø – Enhedslisten (EL)

Enhedslisten har en politik for ligestilling/køn/seksualitet, en skolepolitik og en politik på daginstitutionsområdet:

Ligestilling, køn og seksualitet: https://enhedslisten.dk/politikomraade/ligestilling-koen-og-seksualitet

Børn og folkeskole: https://enhedslisten.dk/politikomraade/folkeskole

Daginstitutioner: Vi skal sikre minimumsnormeringer

“Den pædagogiske kvalitet i daginstitutionerne hænger helt tæt sammen med, hvor mange voksne, der er til at tage sig af børnene. God pædagogik og udvikling af tætte relationer kræver tid. Tid til at udvikle børnefællesskaberne og tid til det enkelte barn.

Er man alene på stuen eller på legepladsen med en stor gruppe børn, så ved vi fra mange undersøgelserne, at der alt for ofte mangler tid til at trøste børn, der er kede af det eller tid til at sikre, at alle børn kommer med i legen. Det påvirker børnenes udvikling.

Normeringsforholdene i daginstitutionerne er katastrofale. De mange besparelser i kommunerne har kostet stillinger, og de mange nye opgaver betyder, at der er alt for lidt tid til børnene. Det skal der rettes op på.

Enhedslisten foreslår, at der indføres minimumsnormeringer og investeres 4 milliarder kroner i at ansætte 10.000 flere pædagogiske medarbejdere i institutionerne. Minimumsnormeringerne skal sikre, at der kommer ordentlige normeringer i alle vores daginstitutioner. Det gør vi ved at indføre et loft over, hvor mange børn der må være pr voksen. Maximalt tre 0-2 årige eller seks 3-5 årige.”