Ryk demo’en ind: SPØRG OM MINIMUMSNORMERINGER

Vi har brug for din hjælp til at fastholde børnene på den politiske dagsorden under valgkampen. Her har du baggrundsinformation, der bygger på anerkendte fakta fra familie- og arbejdslivsforskere, børne- og udviklingspsykologer – og nederst forslag til nogle spørgsmål, du kan stille på denne baggrund.

STIL SPØRGSMÅL til de kandidater, som er opstillet i din storkreds.

PRÆSENTER FAKTA FORUD FOR DIT SPØRGSMÅL – FX FRA DENNE LISTE:

 • Danmark er det land i EU, der har den største andel af kvinder på arbejdsmarkedet.Lægger vi mors og fars arbejdstid sammen, topper Danmark EU og OECD. Som samfundskontrakt forudsætter dette gode institutioner, men nu er mange forældre ikke længere trygge ved at aflevere deres børn.
 • I EU er Danmark det land, hvor forældre (parfamilier) arbejdermest – fædre arbejder 44 timer i snit og mødre 36 timer i snit (inkl. overarbejde). Tilsammen 80 timer i snit *). Det er en meget høj arbejdsintensitet, som kræver at forældre kan stole på daginstitutionerne.
 • Små børn har brug for 
  • voksnes nærvær, opmærksomhed, omsorg og støtte for at udvikle sig normalt og blive velfungerende – både følelsesmæssigt og kognitivt, med tiltro til sig selv og omverdenen
  • stabile voksne, de kan knytte sig til, for at kunne regulere følelser, klare frustrationer, indgå i sociale relationer, udvikle sig og lære. 
 • Børnepsykologer råber vagt i gevær ift. udviklingen i de danske dagsinstitutioner:Der er for lidt pædagogisk personale til for mange børn. De mindste børn har brug for meget mere omsorg og voksenkontakt. Børnegrupperne er for store. Pædagoger står ofte alene med store børnegrupper (alenetid), især i eftermiddagstimerne. Pædagoger går fra børnene til møder og papirarbejde, som de er pålagt. På gulvet overlades børnene til skiftende vikarer og uuddannet personale. Pædagoger har danmarksrekord i langtidssygemeldinger og stress. Pædagogerne løber for stærkt, der er kun tid til ”brandslukning”. Det kan mange helt almindelige børn slet ikke tåle.
 • Danmark er det land i Norden, der sender børn tidligst i institutionog det land i verden, der sender den højeste andel småbørn i dagtilbud tidligst: 90 procent 1-2 årige. Den udvikling stiller store krav til kvaliteten i daginstitutionerne. Krav som daginstitutionerne ikke længere lever op til. 
 • I øjeblikket er der en tendens til, at børnene bliver yngre og yngre, når de kommer i daginstitution (ifølge BUPL). Det er vuggestuerne slet ikke rustet til. 
 • De næste 10 år kommer der 60.000 flere børn i vuggestue- og børnehavealderen (kilde BUPL)

SPØRG PÅ DENNE BAGGRUND KANDIDATEN

 • Synes du at de vilkår og normeringer, vi tilbyder vores børn i daginstitutionerne er gode nok?
 • Går du ind for minimumsnormeringer? Hvis ja – hvordan vil du sikre, at modellen fungerer og ikke bare bliver en laveste fællesnævner?
 • Hvad vil du helt konkret gøre for at forældre landet over er trygge ved at aflevere deres børn i daginstitution og for at genoprette og sikre kvaliteten i daginstitutionerne? 

*) Thomas P. Boje, familie- og arbejdslivsforsker, RUC