SAMMENFATNING OG PERSPEKTIV

Læs hele kataloget (PDF) her:
Familiepolitisk Idekatalog – 16 anbefalinger til en visionær familiepolitik

SAMMENFATNING OG PERSPEKTIV

Der er i Danmark en udbredt opfattelse af, at vi befinder os i førerfeltet, når det gældergode vilkår for børnefamilier. Sammenlignet med vore nordiske naboer, er det ikke tilfældet.

Danmark har tværtimod samtlige negative rekorder i Norden, når det gælder

  • mulighed for pasningaf syge børn
  • mulighedfor selvvalgt deltid
  • barselperiodens længde
  • fædrebarsel
  • ligestilling
  • alder for daginstitutionsstart
  • antal timer i daginstitution
  • normeringer i daginstitutioner

Danmark har ikke bare nordisk, men verdensrekord i tidlig og omfattende institutionalisering af børns liv.

Vi kender ikke konsekvenserne af dette, men kan se en mængde tegn på mistrivsel.

Danmark bør have en familiepolitik, der adresserer de massive trivsels-­ og stressproblemer og imødekommer et fremtidens arbejdsmarked, hvor det er muligt for både mødre og fædre at kombinere små børn og arbejde, og hvor omsorgsopgaven tillægges samfundsmæssig værdi.

En familiepolitik, der tilgodeser både arbejdsliv, ligestilling og børn.

Især må det nu være tid til, at de bedste betingelser for det lille barns trivsel har hovedprioritet og fokus.

Livsfasepolitik, hvor vi ser vores arbejdsliv tilpasset forskellige livsfaser, kan være en del af svaret: Vi skal være længere og længere tid på arbejdsmarkedet, og i nogle perioder kan vi arbejde meget –i andre perioder mindre.

Her er det interessant at se, hvordan man i Sverige eksperimenterer med seks timers arbejdsdag med positivt resultat ift. medarbejdertilfredshed og produktivitet, hvordan flere østrigske fædre ansat i det private erhvervsliv går på deltid i en periode, og hvordan man i Schweiz eksperimenterer med delejobs og at forene nedsat tid med såkaldte karrierejobs.

Bedre mulighed for at passe syge børn og øremærket fædrebarsel oveni den eksisterende barsel, som i Sverige, kan også være en del af svaret.

Det samme kan bedre kvalitet og normeringer i daginstitutionerne.

Udgifterne ved de familiepolitiske tiltag bør ses i lyset af de enorme samfundsmæssige og menneskelige gevinster, som investering i det lille barns og familiens trivsel udløser–såvel på kort som på længere sigt.

Lad os blive inspireret af andre lande, plukke det bedste ‐ og udvikle vore egne danske modeller – og gå forrest, når det gælder at skabe fremtidens familiepolitik, der muliggør to udearbejdende forældre og børn, der trives.

Lad os knække kurven for stress og mistrivsel; det vil betale sig både økonomisk og menneskeligt.

Årene med små børn er få i et langt arbejdsliv, og at investere i børns start på livet er den klogeste investering, vi som samfund kan foretage os.

Det er en investering i mennesker.

61http://politiken.dk/indland/ECE2924851/danmark-­‐halter-­‐bag-­‐nordiske-­‐naboer-­‐i-­‐ligestilling/(11.11.15). http://politiken.dk/oekonomi/arbejdsmarked/ECE2113144/danmark-­‐sakker-­‐langt-­‐bagud-­‐i-­‐ligestilling/(25.10.13)