Send debatindlæg til en avis

Som almindelig borger (vælger, forælder, bedsteforælder) bliver man ofte modtaget med kyshånd, når man skriver et indlæg til en avis – særligt op til valget, hvor politikerne til gengæld ofte bliver afvist, når de vil have indlæg i. 

Du kan følge denne skabelon, hvis du umiddelbart er lidt tom for ideer til, hvordan du kan bygge sådan et avisindlæg op. Lav om og fil løs – det skal jo passe til dig. Men det kan være rart at have noget at støtte sig til. Gør det KORT – gerne kortere end hér. 

Underskriv med navn, adresse + om du er forælder, bedsteforælder, pædagog ell. lign. Indsæt kontaktinfo. Indsend også gerne foto.

Overskrifterne i versaler er sat ind for at vise strukturen – de skal naturligvis væk igen.

(OVERSKRIFT)

Det er ikke altid, du selv får lov at bestemme overskriften. Lokalaviser lader dig bestemme – større aviser vil selv. Find selv på en overskrift eller brug denne: Tjek selv kandidaternes holdninger til børn før du stemmer! 

(ANSLAG)

“Jeg er vred (rystet/bekymret/bange), fordi forholdene for vore børn (unge, familier, daginstitutioner) stadig bliver overset i valgkampen!

(UDDYBNING)

På de allerfleste kandidattest, man kan finde hos TV2, DR osv., er der ingen muligheder for at lokalisere en kandidat, der går op i forholdene for vore børn. 

På valgmødet i XX (by, hal, skole, bydel) var der ingen, hverken ordstyrer eller politiker, der rejste spørgsmålet om de dårlige rammer for vore børn i institutioner (skole/SFO/gymnasier/i stressede familier). 

Der var forældre til stede i lokalet, som prøvede at rejse spørgsmålet, men der var ringe (ingen/meget lidt) interesse for at svare. Og det til trods for at 80.000 forældre og pædagoger gik på gaden den 6. april i det største forældreoprør nogen sinde i Danmark.

(MOTIVATION)

Førende børneeksperter råber højere og højere om, at forholdene i vore institutioner, navnlig for de mindste, har nået en grænse, hvor der er tale om omsorgssvigt. Dokumentarprogrammer i TV viser det. Forældre kan ikke længere gå på arbejde med god samvittighed. Yngre kvinder med børn er i den gruppe, der oftest rammes af stress. Syge børn, krav om at arbejde fuldtid, dårlige forhold i institutionerne og manglende mulighed for at give børnene den omsorg, de har brug for, især når de er små, stresser. 

Og stress smitter, ved vi. Børn vokser op på den ene side med stressede forældre – på den anden side med pædagoger (personale/lærere), der løber alt for stærkt og også er stressede.

(CALL FOR ACTION)

Nu må det stoppe! Ved valget den 5. juni vil jeg opfordre alle ansvarlige voksne – forældre, bedsteforældre, pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, ja alle med forstand på børn – til at stemme på de partier, der har forpligtet sig på at arbejde for bedre normeringer i vore daginstitutioner (bedre forhold for familierne/bedre mulighed for hjemmepasning/bedre mulighed for fleksibel arbejdstid til forældre/ret til at passe børn, når de er syge) og for bedre muligheder for og tid til omsorg i familien.”

Jeg er med i Familiepolitisk Netværk, som har en oversigt over hvilke politikere, der aktivt støtter ovenstående krav. 

(TIL SLUT)

Jeg vil opfordre alle til at tjekke deres kandidaters holdninger til børn ud, inden de stemmer. Find oversigten på www.fampol.dk/index.php/hvad-mener-folketingskandidaterne/

(Her slutter indlægget)