Stil spørgsmål til politikerne

STIL SPØRGSMÅL til de kandidater, der er opstillede i din storkreds – skriftligt eller mundtligt.

Spørg dem hvad de mener om de dårlige normeringer (om de går ind for minimumsnormeringer ) – og hvad de ellers vil gøre for at sikre gode rammer for vore børn. 

Det er en god ide at begrunde alle spørgsmål med fakta. Herunder ser du derfor en liste med fakta, som du kan plukke fra – det er bredt anerkendt viden, der kommer fra familie- og arbejdslivsforskere, børne- og udviklingspsykologer, som ikke behøver yderligere dokumentation. Men har du brug for flere forskercitater, så find dem på forsiden: www.fampol.dk.

PRÆSENTER FAKTA FOR KANDIDATEN – VÆLG EVT. FRA DENNE LISTE

 • Danmark er det land i EU, der har den største andel af kvinder på arbejdsmarkedet.Lægger vi mors og fars arbejdstid sammen, topper Danmark EU og OECD. Som samfundskontrakt forudsætter dette gode institutioner, men nu er mange forældre ikke længere trygge ved at aflevere deres børn.
 • I EU er Danmark det land, hvor forældre (parfamilier) arbejdermest – fædre arbejder 44 timer i snit og mødre i snit 36 timer (inkl. overarbejde), tilsammen 80 timer i snit *). Skal denne arbejdsintensitet opretholdes, må danske forældre kunne stole på daginstitutionerne.
 • Små børn har brug for 
  • voksnes nærvær, opmærksomhed, omsorg og støtte for at udvikle sig normalt og blive velfungerende – både følelsesmæssigt og kognitivt, med tiltro til sig selv og omverdenen
  • stabile voksne, de kan knytte sig til, for at kunne regulere følelser, klare frustrationer, indgå i sociale relationer, udvikle sig og lære. 
 • Børnepsykologer råber vagt i gevær ift. udviklingen i de danske dagsinstitutioner:Der er for lidt pædagogisk personale til for mange børn. De mindste børn har brug for meget mere omsorg og voksenkontakt. Børnegrupperne er for store. Pædagoger står ofte alene med store børnegrupper (alenetid), især i eftermiddagstimerne. Pædagoger går fra til møder og papirarbejde, som de er pålagt. På gulvet overlades børnene til skiftende vikarer og uuddannet personale. Pædagoger har danmarksrekord i langtidssygemeldinger og stress. Pædagogerne løber for stærkt, der er kun tid til ”brandslukning”. Det kan mange helt almindelige børn slet ikke tåle.
 • Danmark er det land i Norden, der sender børn tidligst i institutionog det land i verden, der sender den største andel småbørn i dagpasning: 90 procent 1-2-årige. Dette stiller særlige krav til kvaliteten i daginstitutionerne, krav som de ikke længere lever op til. 
 • I øjeblikket er der en tendens til, at børnene bliver yngre og yngre, når de kommer i institution (ifølge BUPL-bladet). Det er vuggestuerne slet ikke rustet til. 
 • De næste 5 år kommer der over 50.000 flere børn i vuggestue- og børnehavealderenoveni det normale, viser de stigende fødselstal. 
 • 6. april gik flere end 80.000 forældre på gaden for at få minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver. Den 2. juni går vi på gaden igen i Kbh. og Aarhus – denne gang med støtte fra fagforeningerne.

SPØRG NU KANDIDATEN…

 1. Synes du at de vilkår og normeringer, vi tilbyder vores børn i institutionerne, er gode nok?
 2. Går du ind for minimumsnormeringer: 1:3 børn i VGST, 1:6 børn i BH (anbefalet af BUPL) Ja/Nej? 
 3. Hvis Ja: En institution har normalt åbent 52 timer om ugen, en fuldtidsansættelse er 37,5 time. Hvordan sikres minimumsnormeringer i hele åbningstiden + ved sygdom og fravær?
 4. Hvad vil du helt konkret gøre, for at forældre landet over er trygge ved at aflevere deres børn i daginstitution og for at genoprette og sikre fremtidig kvalitet i daginstitutionerne? 

*) Thomas P. Boje, familie- og arbejdslivsforsker, RUC